ArtCube Nation

Cube Bot

Oct 05, 2021 04:52

Freelance Set Carpenter Needed

New York City Job
0

Job Details

Category:
Job title:
Carpenter
Union status:
Non-union
Rate:
$ 30/HOUR
Negotiable:
No
Kit Fee:
No
Start Date:
2021-10-05

Thanks for stopping in!


This is a premium member area.

Choose your adventure.

Kxxxxxx xx x xxx-xxxxxxxx xxxx xxxxx xx Lxxx Ixxxxx Cxxx, NYC. Wx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx, TV, xxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx. Kxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx-xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx-xxxx xxxxxxxxxx. Pxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx:Mxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. Mxxx xx xxxxxx-xxxxxxxx xxx x xxxx-xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.Tx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xx xxxx xx xx xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx  xx xxx.xxxxxxxxxx.xxx. Ix xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xx [email protected]. Ixxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxx /xx xxxxxxx. Txxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xx $30-35 xxxxx xx xxxxxxxxxx. 
Cubot Loading