ArtCube Nation

Cube Bot

Aug 20, 2019 09:33

Helper/PA Needed for Breakdown

New York City Job
0

Job Details

Category:
Job title:
Helper/PA
Union status:
Non-union
Rate:
$ 150/FLAT
Negotiable:
No
Kit Fee:
No
Start Date:
2019-09-24
End Date:
2019-09-27

Thanks for stopping in!


This is a premium area.

Choose your adventure.

Hx,Wx xxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx SET UP xxx xx xxxxx BREAKDOWN xx Txxxxxxx 9/26 xxxxxxx xxxx 11xx - 6Px xxxx xxxx xx $150 Bxxxxxxxx xxxx 9:30 xx - 12Ax $150 xxxx xxxx. Mxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ix xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx , xxxx xxx xx xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx 50+xxx. Sxxxxx xxxxx xx 9/27Pxxxxx xxxxx xx xx [email protected] xx xxx'xx xxxxxxxxx.Pxxxxxx xxxx xx xxxx xx Fxxxxx 10/04 xxxxx xxx xxxxx xxx DD, xxxxx xx Zxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.Txxxx xxx,Txx Sxxxx Mxxx / MWD Lxxxxxxxxx
Cubot Loading