ArtCube Nation

Cube Bot

Sep 25, 2019 01:35

Helper/PA

New York City Job
0

Job Details

Category:
Job title:
HELPER/PA NEEDED FOR BREAKDOWN
Union status:
Non-union
Rate:
$ 150.00/FLAT
Negotiable:
No
Kit Fee:
No
Start Date:
2019-09-25
End Date:
2019-09-27

Thanks for stopping in!


This is a premium area.

Choose your adventure.

Wx xxx xxxxxxx 4 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx/xxxxxxx xxx xx xxxxx SET UP xxx/xx BREAKDOWN xx Txxxxxxx 9/26 xxxxxxx xxxx 11AM - 6PM xxxx xxxx xx $150Txxxxxxx 9/26 Bxxxxxxxx xxxx 9:30PM - 12AM (xxxxxxxx) $150 xxxx xxxxFxxxxx 9/27 Sxxxxx xxxxx xx xxxx 10AM - ???Mxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ix xx xxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Fxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxx/xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx 50+xxx.Pxxxxx xxxxx xx xx [email protected] xx xxx'xx xxxxxxxxx.Pxxxxxx xxxx xx xxxx xx Fxxxxx 10/04 xxx DD, xxxxx xx Zxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx.Txxxx xxx,Txx Sxxxx Mxxx / MWD Lxxxxxxxxx
Cubot Loading