ArtCube Nation

Cube Bot

Aug 06, 2021 12:14

ISO Key Hair Department Head – Newark, NJ area

New York City Job
0

Job Details

Category:
Job title:
Key Hair Department Head
Union status:
Non-union
Rate:
$ 500/FLAT
Negotiable:
No
Kit Fee:
No
Start Date:
2021-08-11
End Date:
2021-09-03

Thanks for stopping in!


This is a premium member area.

Choose your adventure.

I'x xx xxxx xx x Kxx Hxxx Dxxxxxxxxx Hxxx xx xxxx xx xxxxx xxx xxx xxxx-xxxxxx TV xxxxxx (xxxxxxx xx Txx Fxxx Txxx Bxxxx Axxxxxx) xxxxxxxx xxxx Wxxxxxxxx, Axxxxx 11xx xxxxxxx Fxxxxx, Sxxxxxxxx 3xx (xxxxx xxxxxxxx). Txxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xx xx xxxx xxxx xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx: Ixxxxxxxx Fxxx &xxx; TV Sxxxxxx (Nxxxxx, NJ), Lxxxxxx Hxxx (Uxxxx, NJ), Axx Fxxxxxx (Pxxxxxxx, NJ) xxx Wxxxxxxx Vxxxxxx (Sxxxxxxx, NJ). Cxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Txx xxxx xx xxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx-19xx xxxxxxx xx xxx-20xx xxxxxxx. Pxxxxx xxxx: xxxx xx x xxx-Uxxxx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx.Ix xxxx xx xxx xx xx xxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx: [email protected]Txxxx xxx!
Cubot Loading