ArtCube Nation

Cube Bot

Nov 19, 2021 10:50

ISO Union Set Dec 11/22-11/24

New York City Job
0

Job Details

Category:
Job title:
Set Decorator
Union status:
Union
Rate:
$ 450.00/FLAT
Negotiable:
No
Kit Fee:
No
Start Date:
2021-11-22
End Date:
2021-11-24

Thanks for stopping in!


This is a premium area.

Choose your adventure.

Hx Cxxx,Lxxxxxx xx xxxxx xx x xxx xxx xxx 3 xxxx xxxx xxxx 11/22 xxxxxxx 11/24. Sxxxxxxx, xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx--xxx xx xxxxxx. 450/8. Rxxxx xxx xx xx, Bxxxx Cxxxx, xx [email protected] xx xxxxxxxxxx/xxxxxxxxx. Txxxxx!
Cubot Loading