ArtCube Nation

Cube Bot

Sep 17, 2020 11:28

ISO Videographer in Salt Lake City or Idaho Falls

DenverNew York City Job
0

Job Details

Category:
Job title:
Videographer
Union status:
Non-union
Rate:
$ 250/FLAT
Negotiable:
No
Kit Fee:
No
Start Date:
2020-09-25

Thanks for stopping in!


This is a premium area.

Choose your adventure.

Hxx xxxx!I'x xxxxxxx xxx x Vxxxxxxxxxxx xxx x xxxx xxx xx 9/25 xx xxxxxx Ixxxx Fxxxx, ID xx Sxxx Lxxx Cxxx, UT xxx xx xxxxxxxxx.Exxxx xx![email protected]Txxxxx,Jxxx COVID-19 xxxx xx xxxxx
Cubot Loading