ArtCube Nation

Cube Bot

Sep 10, 2022 12:10

Looking for experienced scenic.

New York City Job
0

Job Details

Category:
Job title:
Journeyman Scenic
Union status:
Non-union
Rate:
$ 32.5/HOUR
Negotiable:
No
Kit Fee:
No
Start Date:
2022-09-19
End Date:
2022-12-23

Thanks for stopping in!


This is a premium member area.

Choose your adventure.

Lxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx). -Txx xxxx xx xxxxxx Txx Fxxx Txxx Bxxxx Axxxxxx S4 xx xxx Hxxxxxx xxxxxxx. Lxxx xx 50’x, 60’x, 70’x xxxxxx xxxxx xxxx.-325 xxx xxxx-Fxxxxxx xxxxxx xx Ixxxxxxxx Nxxxxx NJ, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.-10 xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx 12’x, 5 xxxx x xxxx.-1 xxxx xx xxxxxx x xxx (15-30 xxxxx-15)-Lxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.I xxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx Sxxxxxxxx 19xx xx xxxx xxx, xxxx xxx xxx xxx x xxxxxxx. Ix xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx [email protected] xxxx xxxx xxxxxxxxx. Txxxxx!
Cubot Loading