ArtCube Nation

hannah

Jan 11, 2022 08:25

Need a large SIMPLE DIAMOND-SHAPE KITE made

Los Angeles Job
0

Job Details

Category:
Job title:
Prop maker
Union status:
Non-union
Rate:
$ 40/HOUR
Negotiable:
No
Kit Fee:
No

Thanks for stopping in!


This is a premium member area.

Choose your adventure.

Nxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx 4.5xx xxxx. Nxxxx xx xx xxxx xx xxx xxx xxxx x xxxx. Sxxxxxx xx xxxxxxxxx. Txx xxxxx xx Fxx Jxx 14 xx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx xx EOD Txxxx. Wx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxx.
Cubot Loading