ArtCube Nation

Faye Armon-Troncoso

Aug 02, 2019 01:13

NOW- Looking for a Graphic PA to prep presentations

New York City Job
0

Job Details

Category:
Job title:
Art PA
Union status:
Non-union
Rate:
$ 300/FLAT
Negotiable:
No
Kit Fee:
No
Start Date:
2019-08-02
End Date:
2019-08-02

Thanks for stopping in!


This is a premium area.

Choose your adventure.

Hx!Lxxxxxx xxx x xxxxxxxx Axx PA xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Wx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxx. Ix xxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx, Sxxxxx OFF, Mxx-FxxPxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx &xxx; xxxxxxxxx xxx xxxxx: [email protected]Txxxxx xx xxxx!
Cubot Loading