ArtCube Nation

Cube Bot

Jan 09, 2020 12:26

Photographer Needed in Los Angeles ASAP! Please email asap!

Los Angeles Job
0

Job Details

Category:
Job title:
Photographer
Union status:
Non-union
Rate:
$ 32/HOUR
Negotiable:
No
Kit Fee:
No
Start Date:
2020-01-10
End Date:
2020-01-10

Thanks for stopping in!


This is a premium area.

Choose your adventure.

Hxxxx Cxxx,I xxx xxxx xx xx xxxx I xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx Fxxxxx. Txx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Txx xxxxxxx xx xxxxx: Wx xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxx LA xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxxx. WHEN: Nxxxxx xxx Fxxxxx, Jxxxxxx 10xx, 2020Txxx: Exxxxxx xxxxxxx xxxxx 4xx, PSTLxxxxxxx: Lxx Axxxxxx, Cxxxxxxxxx (Bxxxxxx Pxxx)Sxxxx Cxxxxxx: Txx xxxxxx "xxxx xx xxx xxxxxx"-xxx xxxxx, xx xxxx xxxx 3 xxxxx xx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx.-xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx-xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx.PAYMENT: $32/xx xxx xxxx xxx Pxxxxx xx Axxxx Pxx****Pxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxx x xxx xx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx. Gxx MONEY xxxx xx xxxxx xx xxxx****PLEASE xxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx.Txxxx xxx xxxx xxxx, Gxxx
Cubot Loading