ArtCube Nation

Cube Bot

Aug 03, 2020 03:10

Seeking 3D Printer operator with machine to rent

New York City Job
0

Job Details

Category:
Job title:
3D Printer operator
Union status:
Non-union
Rate:
$ 50.00/HOUR
Negotiable:
No
Kit Fee:
No
Start Date:
2020-08-05
End Date:
2020-08-06

Thanks for stopping in!


This is a premium member area.

Choose your adventure.

Hxx Cxxx, I'x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xx x 3D xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x 3x Pxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx x xxxxx xxxxx xx Mxxxxxxxx xxxx xxxx.Wx xxxxx xxxx xxx xx xxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx..Txx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxTxx Mxxxx Bxx Rxxxxxxxxx +Cxxx, xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxx xx xxxx xx xxx xxxxxTxx-C917.929.2600[email protected] COVID-19 xxxx xx xxxxx
Cubot Loading