ArtCube Nation

Akira Ishikura

Nov 21, 2021 11:33

Seeking a carpenter/fabricator

New York City Job
0

Job Details

Category:
Job title:
Carpenter
Union status:
Non-union
Rate:
$ 400/FLAT
Negotiable:
No
Kit Fee:
No
Start Date:
2021-11-23
End Date:
2021-11-24

Thanks for stopping in!


This is a premium member area.

Choose your adventure.

Sxxxxxx x xxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x PSA xxxxxxxxxx.Wxxx xx xxxxxxxx x xxxx 5'x5'x8' xxxxxxxx. Sxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx.Pxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx.Dxxxx xxx: 11/23 xxx 11/24.Rxxx xx $400/12 xxxx $100 xxx xxx.Mxxxxxx xx xxxxx xx xx [email protected] xxx xxxx xxxxxxx.
Cubot Loading