ArtCube Nation

Cube Bot

Jul 03, 2019 03:54

Truck PA Needed Monday 7/8

New York City Job
0

Job Details

Category:
Job title:
Truck PA
Union status:
Non-union
Rate:
$ 210/FLAT
Negotiable:
No
Kit Fee:
No
Start Date:
2019-07-08
End Date:
2019-07-08

Thanks for stopping in!


This is a premium area.

Choose your adventure.

Hxxxx!ISO x xxxxx PA xxx xxxx xxxxxx Mxxxxx 7/8 xx xx x xxxx xx xx Nxx Jxxxxx. Dxx xxxxx xxxxx xx 8AM xx Exxx xxxxxxx xx xxx 16' xxxx. $210/12Cxxxxxx xx xx [email protected] xx 203-710-6510 xx xxxxxxxxxx. Txxxxx!
Cubot Loading