ArtCube Nation

Cube Bot

Aug 23, 2022 06:27

ISO Bartender (Non-Alcoholic) for Pop-Up Event 9.9.22

New York City Job
0

Job Details

Category:
Job title:
Bartender (Non-Alcoholic)
Union status:
Non-union
Rate:
$ 25/HOUR
Negotiable:
No
Kit Fee:
No
Start Date:
2022-09-09
End Date:
2022-09-09

Thanks for stopping in!


This is a premium member area.

Choose your adventure.

Hx Axxxxxx! Hxxxx Cxxxxxxx Cx. (Hxxxx Bxxxxxx) xx xxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xx xxx Nxx-Axxxxxxxx Sxxxxxxxx xxx 1 xxxxx xx Bxxxxxxx.Fxxxxx, 9.9.22Pxxxx 5-7Hxxxx 3:30-7:30232 Vxxxx Sx, Bxxxxxxx, NY 11211Pxxxxxx Nxx-Axxxxxxxx xxxxxx. MUST xxxx x xxxxxxxxx xx Bxxxxxx. PREFERRED xxxx x xxxxxxxxx xx Hxxxx. Exxxx [email protected]
Cubot Loading