ArtCube Nation

Mattison Lewis

Aug 23, 2023 03:05

ISO Production Designer / Graphic Artist for NYU Thesis Film

Atlanta Job
0

Job Details

Project type:
FILM
Category:
Designer
Job title:
Production Designer
Union status:
Non-union
Rate:
$ 500/FLAT
Negotiable:
No
Kit Fee:
No
Start Date:
2023-09-04/Flexible
End Date:
2023-12-02/Flexible

Thanks for stopping in!


This is a premium member area.

Choose your adventure.

Sxxxxxx 8-10 xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xx 8 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Pxxxxxxx xx xxxxxx. Bxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx:Qxxxxxxxxxxxxx xx Fxxxxxxxx Hxxxxx Sxxxxxxxxx Axxxxx, Oxxxxxxx Sxxxxxxxx xx Bxx Axxxx Fxxx Fxxxxxxx Sxxxxxxxxx Axxxxx Sxxxxx 2022, Txx 25% xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Cxxxxxxx Fxxxxxxx 2022, &xxx; Txx 20 Hxxxxx Sxxxxx Jxxx 2022 xx Cxxxxxxx. Pxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx Dxxxxxxx 2023.Ix xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xx 404.421.5544 xx [email protected]
Cubot Loading