ArtCube Nation

Cube Bot

Jul 19, 2020 09:22

Photographer need for Birthday Photoshoot: Three Drag Artists

Job
0

Job Details

Category:
Job title:
Photographer
Union status:
Non-union
Rate:
$ 25/HOUR
Negotiable:
No
Kit Fee:
No
Start Date:
2020-07-20
End Date:
2020-07-20

Thanks for stopping in!


This is a premium area.

Choose your adventure.

Hxxxx Nxx Oxxxxxx Axxxxxx:I xx xxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.Wx xxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx; xxx xxxxx (xx xxx xxxxx xxx xxxx xx xxxxxxx) xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxx xxxxx Dxxx Pxxxxxxxxx xxxxxxx.Rxxx: $25/xx xxxx 4-7 xxxxx Dxxx: Txxxxxxx, Jxxx, 20xx, 2020Pxxxxx xxx xx xxxx xx xxxx xx xxx xxx!Cxx'x xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx; xxxx NYC xxxx!Gxxx!
Cubot Loading